Oldal kiválasztása

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató – Dr.Szépség Kft.

Az adatkezelési tájékoztató célja

A www.biodroga.hu URL alatt elérhető weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) a Dr. Szépség Kft. (Székhelye: 2133 Sződliget, Petőfi u. 83. Cégjegyzékszám: 13-09-183557, adószám: 25177475-2-13, a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti. Jelen adatkezelési nyilatkozat tartalmazza a Weboldal szolgáltatásait illetően a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat és az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A cég szakmai partnerei (a továbbiakban: Felhasználók) a Dr. Szépség Kft. által forgalmazott professzionális termékek (Biodroga Institut és Biodroga MD) megvásárlásával elfogadják jelen nyilatkozat feltételeit.

I. Jogszabályok
Az adatkezelő a termékértékesítés során a Felhasználók által megadott személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös figyelemmel az alábbi jogszabályra:
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (a továbbiakban: Infotv.)

II. Általános adatkezelési elvek
A rögzített személyes adatok kezelője a Dr. Szépség Kft., az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
A Felhasználó személyes adatait Adatkezelő a következő célból rögzíti:
vásárlásai során számlát állítson ki részére. A vásárlásáról szóló információkat Adatkezelő nem adja ki harmadik fél számára.
e-mail címére akcióiról, új termékeiről tájékoztatót, havonta maximum egy alkalommal hírlevelet küldjön ki. A hírlevélhez megadott adatainak módosításához, illetve arról történő leiratkozáshoz használható link a hírlevélben, magyar nyelven áll rendelkezésre. A hírlevelet az Adatkezelő készíti, harmadik személy számára belépést nem engedélyez.
telefonszámán a rendeléssel, illetve a Felhasználók számára szervezett szakmai kérdésekkel és programokkal kapcsolatos részleteket egyeztesse.
Külön kérésre telefonszámára SMS hírlevelet, rövid akciós leírást küldjön.
Adatkezelő ezeket a felhasználói adatokat általa fenntartott elektronikus adatbázisban (a továbbiakban: „Adatbázis”) elhelyezi és kezeli (összegyűjti, tárolja, rendszerezi, felhasználja, töröli), feldolgozza.
A Felhasználó hozzájárul, hogy az adatbázisban megadott e-mail címére az Adatkezelő a szolgáltatásairól kérés esetén tájékoztatót küldjön.
Az adatbázisba kerüléskor a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott személyes adatait Adatkezelő az Adatbázisban elhelyezze, kezelje (összegyűjtse, tárolja, rendszerezze, felhasználja, törölje), feldolgozza. Az értékesítés során Adatkezelő csak olyan személyes adatot kér a felhasználóktól, mely szolgáltatásai céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas.
Adatkezelőtől történő vásárlás során minimálisan kötelezően megadandó adatok az alábbiak: vezetéknév, keresztnév, számlázási név és cím, telefonszám, szakmai végzettséget igazoló okirat (kozmetikus vagy masszőr oklevél bemutatása). Amennyiben a szakmai oklevél elektronikus úton érkezett, azt Adatkezelő a megtekintés után nem tárolja.
Egyéb, nem kötelezően megadható adatok Felhasználó részéről: e-mail cím, szakmai Facebook oldal címe, privát Facebook oldal címe, Facebook csoport tagság, Instagram oldal, szakmai honlapcím, egyéb szakmai végzettség, szépségszalon címe, amennyiben eltér a számlázási névtől, címtől.
Felhasználó kijelenti, hogy üzleti céljai érdekében nyilatkozik, hogy a megadott adatai közül Adatkezelő melyeket adhatja át harmadik fél (pl. lakossági felhasználó) számára
Adatvédelmi tisztviselő: Zrínyi Edit 70/77-555-75, e-mail: drszepseg@gmail.com

III. Felelősség
Az adatbázisba regisztrálás során megadott személyes adatok tekintetében a felhasználó felelőssége, hogy azok a valóságnak megfelelnek, az aktuális állapotot tükrözzék. Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy az Adatkezelő nem vállalja a felelősséget azon esetleges károkért, amelyek a Felhasználó által megadott személyes adatok valótlanságából, pontatlanságából vagy hiányosságából kifolyólag keletkeztek.
A Weboldal elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését Adatkezelő kizárja.

IV. Az Adatkezelés időtartama
Az adatkezelés időtartama az adatkezelés céljának teljesülésének függvénye:
A Felhasználó adatait Adatkezelő a megadástól számított 5 évig megőrzi.
A Felhasználó bármikor kérheti személyes adatainak törlését az Adatkezelőtől a drszepseg@gmail.com címen. Adatkezelő a kérelem beérkezését követő 8 napon belül a Felhasználó személyes adatait törli.

V. Joggyakorlás, jogorvoslat
Felhasználó bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot Adatkezelő köteles helyesbíteni. Az Infotv. rendelkezései szerint az Adatkezelő köteles továbbá törölni a felhasználó személyes adatait, amennyiben:
a felhasználó kéri,
az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt,
azt bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
Felhasználó személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt vagy az adatvédelmi biztos közreműködésével is érvényesítheti az Infotv-ben meghatározottak szerint

A Dr. Szépség Kft. (2133, Sződliget, Petőfi Sándor utca 83., a továbbiakban, Szolgáltató, Adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Jelen dokumentum készült: 2018.05.22.